วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) เป็นประธาน ฯ

 17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดประชุมคณะทำงาน ปจว./ปชส. สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) เป็นประธาน ฯ

ความคิดเห็น