วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธาน ฯ

 7 ม.ค. 2562

วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ศปป.๕ กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมหน่วยงานเจ้าภาพโครงการสำคัญภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี พล.อ. วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธาน ฯ

ความคิดเห็น