วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564

วันที่ ๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับมอบเครื่องดื่มชูกำลังในนามแบรนด์ T24 แบบกระป๋อง จำนวน ๕๐ ลัง ลังละ ๒๔ กระป๋อง จากคุณรสรินา เสริมทรัพย์ทวี และคุณมุจลินท์ วชิรธีระพล ผู้แทน บ.ยูนิเวอร์แซล คอนซัลติ้ง จำกัด โดย บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพล ๓ จชต. ที่ต้องเข้าเวรยามเพื่อดูแลประเทศชาติ ทั้งนี้ ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้มอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิม ในแผ่นดินไทย และกล่าวขอบคุณบริษัท ฯ ในการมอบเครื่องดื่มในครั้งนี้

 9 ก.ย. 2562

วันที่ ๓ ก.ย.๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ได้รับมอบเครื่องดื่มชูกำลังในนามแบรนด์ T24 แบบกระป๋อง จำนวน ๕๐ ลัง ลังละ ๒๔ กระป๋อง จากคุณรสรินา เสริมทรัพย์ทวี และคุณมุจลินท์ วชิรธีระพล ผู้แทน บ.ยูนิเวอร์แซล คอนซัลติ้ง จำกัด โดย บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพล ๓ จชต. ที่ต้องเข้าเวรยามเพื่อดูแลประเทศชาติ ทั้งนี้ ผอ.ศปป.๕ ฯ ได้มอบหนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิม ในแผ่นดินไทย และกล่าวขอบคุณบริษัท ฯ ในการมอบเครื่องดื่มในครั้งนี้

ความคิดเห็น