วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ฯ ร่วมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัยระดับเอเซีย ๒๐๑๙ (Defense and Security 2019) ณ ห้องชาแลนเจอร์ ๑-๒ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จว.น.บ. โดยในงานมีการแสดงระบบอาวุธ ระบบสื่อสารดาวเทียม และโทรคมนาคม ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" ( The Power of partnership)

 19 พ.ย. 2562

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศปป.๕ฯ ร่วมชมการแสดงยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัยระดับเอเซีย ๒๐๑๙ (Defense and Security 2019) ณ ห้องชาแลนเจอร์ ๑-๒ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จว.น.บ. โดยในงานมีการแสดงระบบอาวุธ ระบบสื่อสารดาวเทียม และโทรคมนาคม ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" ( The Power of partnership)

ความคิดเห็น