วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานกับ ศปนย.กอ.รมน.๔ สน.

 26 พ.ย. 2562

วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. พร้อมคณะ ประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานกับ ศปนย.กอ.รมน.๔ สน.

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก.ยะลา

เวลา ๑๕.๔๕ น. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งมอบความรับผิดชอบ บก.ควบคุม อส.จชต. ณ ห้องประชุม (๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ./ผู้ช่วย ผอ.รมน. เป็นประธานฯ

ความคิดเห็น