วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมกำลังพลศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีฯ

 4 ธ.ค. 2562

วันที่ ๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.พร้อมกำลังพลศปป.๕ กอ.รมน.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีฯ

ความคิดเห็น