วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ในวันพุธที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ร.ร.ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการสัมมนาโดยส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๒

 18 ธ.ค. 2562

ในวันพุธที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. กเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ร.ร.ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการสัมมนาโดยส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๒

ความคิดเห็น