วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ ๖๓ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา จชต. ของ สล.คปต.

 17 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ ๖๓ พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา จชต. ของ สล.คปต. ดังนี้
๑. การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กป็นถังแก๊สคอมโพสิตของโรงงานบรรจุแก๊สและร้านค้าปลีก ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ป.น.
๒. การเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนซิมการ์ดระบบยืนยันตัวตนของสำนักงาน กส.ทช. เขต ๔๑ ยะลา และร้านเทเลวิช สาขายะลา
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.), ความพร้อมของศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นท่าสาป (กรมการปกครอง) ในการรับโอนภารกิจ บก.ควบคุม อส.จชต. ในอนาคต

ความคิดเห็น