วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (จ.ส.ท.) ให้กับ จ.ส.ต.อนุสรณ์ เขียวพรม เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี หน.นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี

 15 ก.ค. 2563

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ (จ.ส.ท.) ให้กับ จ.ส.ต.อนุสรณ์ เขียวพรม เจ้าพนักงานธุรการ สสน.ศปป.๕ กอ.รมน. ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. โดยมี หน.นขต.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธี

ความคิดเห็น