วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ พร้อมคณะฯ พบปะหารือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา​ จชต. (ศปบ.จชต.)​ เรื่องความคืบหน้าการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนาโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ จชต. ศึกษาภาษาไทย และเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มมากขึ้น และปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต.ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จว.ป.น.

 11 ก.ย. 2563

วันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๓๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณี​โชติ​ พร้อมคณะฯ พบปะหารือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา​ จชต. (ศปบ.จชต.)​ เรื่องความคืบหน้าการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ทั้งในด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนาโดยเฉพาะ การส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ จชต. ศึกษาภาษาไทย และเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของรัฐเพิ่มมากขึ้น และปัญหาข้อขัดข้องที่จะขอให้ สล.คปต.ช่วยผลักดัน ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อ.หนองจิก จว.ป.น.

ความคิดเห็น