วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

๑ เม.ย. ๖๔ ๐๙.๐๙ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดพิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบ การบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่าง พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ และ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. อาคาร ๒ ชั้น ๔ บก.ทบ. ในโอกาสนี้ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. มอบของที่ระลึกให้แด่ พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ และ พล.ต. วรพจน์ ปูรณโชติ

 1 เม.ย. 2564

๑ เม.ย. ๖๔ ๐๙.๐๙ น. ศปป.๕ กอ.รมน. จัดพิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบ การบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. ระหว่าง พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ และ พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ณ ห้องประชุม ศปป.๕ กอ.รมน. อาคาร ๒ ชั้น ๔ บก.ทบ. ในโอกาสนี้ กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. มอบของที่ระลึกให้แด่ พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ และ พล.ต. วรพจน์ ปูรณโชติ

ความคิดเห็น