วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด กอ.รมน. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ. ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

 27 ก.ค. 2565

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต. สุรวิทย์ รัตนประทุม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด กอ.รมน. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล.อ. ศรชัย กาญจนสูตร จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น