วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ รร.พธ.พธ.ทบ.

 31 ส.ค. 2565

วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. นำกำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน. เข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ รร.พธ.พธ.ทบ.ความคิดเห็น