วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมไมด้า อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

 2 ก.ย. 2565

วันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมไมด้า อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

ความคิดเห็น