วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

 23 ก.ย. 2565

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ท. ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนาสื่อบุคคล ณ โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนหลากหลายสาขาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม
ความคิดเห็น