วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ชคต. ปิยามุมัง เพื่อรับฟังการชี้เเจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ

 8 พ.ย. 2566

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ชคต. ปิยามุมัง เพื่อรับฟังการชี้เเจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ ในการเฝ้าตรวจระวังป้องกันการเกิดเหตุของ ชคต.ปิยามุมัง ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จว.ป.น. โดยมี พ.อ. สรรัศมิ์ นิลสลับ ผบ.ฉก.ทพ.๔๒ และ ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ๕ หมู่ ร่วมให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น