วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ

 8 พ.ย. 2566

เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท. ธัชพล เปี่ยมวุฒิ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน./ผอ.ศปนย.จชต. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยม ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติ IPB และแผนเผชิญเหตุ ในการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุของ ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จว.ป.น. โดยมี พ.ต. ประพันธ์ เยาว์นุ่น รองเสธ.ฉก.ทพ.๔๒ และ ร.ท. ไกรวุฒิ บุตรสุต ผบ.ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความคิดเห็น