วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

บทความ

22 ธ.ค. 2560

      ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ทุกคนจะต้องประพฤติตัวตามหลักคำสอนของพระเจ้า ซึ่งเปรียบเป็นเสาหลักในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมทุกคน  วิธีการปลูกฝังบุตรหลานให้เข้าใจในวิถีทางของศาสนาอิสลามได้ครบถ้วน นั่นคือการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม จึงมีการปลูกฝังให้บุตรหลานของตนอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านตั้งแต่เด็ก ๆ       ในศาสนาอิสลาม คัมภีร์อัลกุรอ่านคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้า คือพระอัลเลาะห์ ซึ่งประทานแด่ศาสดามูฮัมหมัด ซึ่ง...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      การแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งภาครัฐได้ใช้แนวทางการส่งเสริมให้บัณฑิตว่างงานให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ในโครงการ“บัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ” ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่แล้ว ยังเป็นแนวทางการลดอัตราการออกไปทำงานนอกพื้นที่อีกด้วย เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน บัณฑิตอาสา พัฒนามาตุภูมิ   &...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      หากจะมองหาตัวอย่างกลุ่มองค์กรภาคประชาคมที่ทำงานเพื่อสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนที่สุดว่าย่อมต้องมีชื่อของ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่ม POSBOกลุ่มเยาวชนที่มีจุดเริ่มจากการรวมตัวกันในสถาบันการศึกษา จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนในปัจจุบันเครือข่ายมีการขยายตัวและพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นรูปแบบขึ้นจนสามารถจดทะเบียนในรูปแบบของสมาคม หยั่งรากจากอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ       จ...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      โลกนี้มีวิชาความรู้มากมาย ไม่เพียงอยู่ในหนังสือหรือในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหมู่นักปราชญ์ราชบัณฑิต แต่ยังมีวิชาหมวดใหญ่ที่เกิดจากประสบการณ์ในวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นต่างๆ เช่นเดียวกับภาคใต้ของไทย ดินแดนคาบสมุทรด้ามขวาน ก็มีวิชาของพรานปลา ที่เรียกในภาษาถิ่นว่า “ดูหลำ”เป็นคำมาจากภาษายาวีเรียกว่า ดูสะแล หรือดูสะหลำ หรือดูหลำ มีอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชไปจนถึง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสถิ่นที่มีดูหลำเก่งกาจเลื่องลือมาหลายทศวรรษได้แก่ ท้องถิ่น อำเภอจะนะ จังห...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” คือคำขวัญของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่บ่งบอกถึงความงดงามของอำเภอใต้สุดของประเทศไทย ดินแดนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์อยู่อย่างมากมาย และความสวยงามทางพหุวัฒนธรรมที่หากได้สัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่มากขึ้น       ภูมิประเทศของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ในหุบเขา มีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะ ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจ...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพี่น้องชาวไทยพุทธอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กลายเป็นที่มาของสังคมพหุวัฒนธรรมที่รวมเอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองศาสนามารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี มีสถานที่สวยงามและวิถีชีวิตของผู้...

..อ่านต่อ
22 ธ.ค. 2560

      “วายังกูเละ” เป็นคำเรียกที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เรียกการแสดงหนังตะลุงแบบมลายู หรือวายังกูลิ ซึ่งเป็นศิลปะเล่นเงาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้เท่านั้น หนังตะลุงวายังกูเละแตกต่างจากศิลปะการแสดงอื่นๆ ตรงที่เป็นละครชาวบ้านใช้บทพากย์และเจรจามากกว่าบทร้อง เล่าเรื่องโดยการใช้ตัวละครที่เป็นรูปหนัง แกะสลักจากหนังสัตว์เป็นรูปต่างๆ แล้วมาระบายสี โดยต้องเป็นรูปสมมติ ไม่ให้เป็นรูปเหมือนจริงเพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักศาสนา ภาษาที่ใช้เป็นภาษามลายูเพื่อให้คนในพื...

..อ่านต่อ
21 ก.ย. 2560

      เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กองบัญชาการกองอาสาสมัครรักษาดินแดน ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเปิดรับสมัคร ก็มีประชาชนคนวัยหนุ่มจำนวนมาก แห่เข้าสมัครกันเป็นเรือนพัน ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 216 อัตรา เปิดรับสมัครได้เพียง 2 วัน ก็มีผู้สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า 800 คน หรือในจังหวัดยะลา ก็มีประชาชนสมัคร เข้ารับการคัดเลือกนับพันคนเลยท...

..อ่านต่อ
20 ก.ย. 2560

      งานสถาปัตยกรรมหรือบ้านและอาคาร เป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์ทุกท้องถิ่น เป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบที่ต่างกัน ตามภูมิศาสตร์และอิทธิพลทางวัฒนธรรม พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา รวมไปถึงงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อย่างงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะแบบมลายู สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบของบ้าน ที่มีไม้เป็นวัตถุ...

..อ่านต่อ
18 ก.ย. 2560

      “ขณะนี้ยังมีบุคคลอีกจำนวนมาก ที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้ หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้มีความรู้วิชาชีพที่เค้าปรารถนา ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้”       ข้างต้นนี้ คือ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแก่พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ อดีตเลขาธ...

..อ่านต่อ
หน้า 7 จาก 9 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 88 รายการ