วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567

“Deep South Young Filmmaker” ชายแดนใต้ในหนังของเด็กชายแดนใต้

 17 ก.พ. 2563 15:32 น.    เข้าชม 3405

      เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ก่อตัวอย่างรุนแรงขึ้นในปี พ.ศ. 2547  นับตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา 15 ปี พื้นที่แห่งนี้ยังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และยังคงต้องการเวลาในการหาหนทางที่นำไปสู่ความสงบ เด็กจำนวนมากที่เติบโตมาพร้อมกับสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตเพื่อมีชีวิต พวกเขาได้ปรับตัว และพยายามมองหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่รับรู้จากโลกภายนอก พวกเขามองข้ามสถานการณ์ไม่สงบไปสู่ความหวังของชีวิตอนาคต ภาพยนตร์สั้น จึงเป็นอีกหนึ่งสื่อที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยง และถ่ายทอดให้แก่คนในพื้นที่ และโลกภายนอกได้ 
เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ

      โครงการ “Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ” สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิหนังไทย มีแนวความคิดที่มุ่งหวังพัฒนา และสนับสนุนให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้นำเสนอจินตนาการและความคิดของคนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น สะท้อนให้เห็นความเป็นไปในพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เพื่อออกมาเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน 10 เรื่อง 
      โดยทางโครงการเปิดรับสมัครเยาวชนให้สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน และคัดเลือก 10 ทีม เพื่อให้เข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาบท ไปสู่การอบรมเชิงปฎิบัติการ ในระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562  โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้กำกับ และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพยนตร์ในแขนงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทย และนานาชาติ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ ก่อนที่แต่ละทีมจะได้เข้าสู่กระบวนการผลิต และโพสต์โพรดักชั่น  จนสร้างหนังได้เสร็จสมบูรณ์ ขณะเดียวกันเยาวชนแต่ละทีม จะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคนทำงานสื่อ และคนสนใจด้านสื่อสร้างสรรค์ที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัด เป็นผู้ดูแลทีมละ 1 คน
หนังของเด็กชายแดนใต้

      7 ธันวาคม 2562 คือวันฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่อง ผลงานจากนักทำหนังหน้าใหม่ไร้ประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้กับวิทยากรนักผลิตภาพยนตร์มืออาชีพทั้งใน และต่างประเทศตลอดเวลา 4 เดือนเต็ม เคี่ยวกรำและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานหลากหลายรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เล่าเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองที่คนนอกพื้นที่แทบไม่เคยพบเห็น ทุกเรื่องเป็นความพยายามในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนภายนอก และคนภายในพื้นที่ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการแสดงออกศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ภาคภูมิในเรื่องราวจากพื้นที่ของตน และหวังให้เกิดมุมมองที่มีมิติ และหลากหลายไปจากมุมมองซ้ำ ๆ ที่ได้รับมาตลอด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/DSYoungFilmmaker/

ความคิดเห็น