วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563
ศปป.5 กอ.รมน.ขอ​เชิญ​ชมสารคดีรายการ "สร้างฝันเพื่อสันติสุข" เป็นรายการที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุข และความสงบสุขของพี่น้องชายแดนใต้ ออกอากาศทาง ททบ. (ช่อง 5 / HD 1) ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.30-08.55 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63            ศปป. 5 กอ.รมน. ขอเชิญ​รับชมสารคดี "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในหลากหลายมิติ ที่สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกอากาศทาง ททบ. (ช่อง 5/HD1) ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.20-18.30 น. เริ่ม 27 ก.ค. 63            ศปป.๕ กอ.รมน.ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยใช้โอกาสห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ สร้างกุศล รักษาศีล และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา            รัฐบาลกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"            " สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย " คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓            เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อตรวจสอบ/ประเมินความเสี่ยง และร่วมมือกันลดการแพร่ระบาด โรคโควิด-๑๙ ได้ที่ https://morchana.app.link/ หรือพิมพ์คำว่า หมอชนะ หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง            ศปป.๕ กอ.รมน.ห่วงใยในพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า หากมีไข้สูง 37 องศาขึ้นไปหรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ หายใจหอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงที่สงสัยการติดเชื้อหรือสัมผัสโรคโควิด-19 ควรมารับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงหรือยังไม่พบอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป ให้ระมัดระวังตนเอง ป้องกันตนเองอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ            จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรดูแลสุขภาพกายด้วยการปฏิบัติตนตามคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ และขอให้ดูแลสุขภาพ​จิต ไม่ให้หวั่นวิตกจนเกิดอาการเครียด ลดการเสพข่าวเกินจำเป็น            ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า/ขนส่ง แจ้งเบาะแสกรณีมีบุคคลสั่งซื้อ แผงวงจรไฟฟ้า/วงจรเบ็ดเสร็จ ( IC ) จำนวนมาก เข้าในพื้นที่ จชต.หรือมีเหตุต้องสงสัยว่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบเป็นวงจรจุดระเบิด ได้ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า หรือสายด่วน ๑๓๔๑            ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย และเป็นการป้องกันการสวมสิทธิไม่ให้บุคคลอื่นนำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านไปใช้ในทางที่มิชอบ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน กด*๑๖๕*๕หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก # โทรออกฟรี หรือติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการตามเครือข่ายใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ
กิจกรรมภายใน ศปป.๕
ดูทั้งหมด
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น..

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ท.วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ศปป.๕ กอ.รมน.ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ศปป.๕ กอ.รมน. ดังนี้

คลังอินโฟกราฟิก
ดูทั้งหมด