วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ผลการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ของประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558

 18 มี.ค. 2559 21:32 น.    เข้าชม 2822

ผลการสำรวจการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

ของประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2558

ความคิดเห็น