วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ผลักดัน 70 แรงงานพม่าผิดกฎหมายกลับประเทศ

 18 ก.ค. 2561 18:51 น.    เข้าชม 903

ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ผลักดัน 70 แรงงานพม่าผิดกฎหมายกลับประเทศ

ความคิดเห็น