วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ผลักดัน 70 แรงงานพม่าผิดกฎหมายกลับประเทศ

 18 ก.ค. 2561 18:51 น.    เข้าชม 1513

ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ผลักดัน 70 แรงงานพม่าผิดกฎหมายกลับประเทศ

ความคิดเห็น