วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 18 ก.ค. 2561 18:53 น.    เข้าชม 1862

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็น