วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

"หน้าที่" ทหารชายแดนใต้

 27 มิ.ย. 2560 22:08 น.    เข้าชม 2006

- ปกป้อง ชาวบ้านในพื้นที่
- ปกป้อง การแบ่งแยกดินแดน
- ปกป้อง ผืนแผ่นดินไทย
- ช่วยเหลือ ประชาชน

ความคิดเห็น