วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563

สถาบันการศึกษา ปอเนาะ

 27 มิ.ย. 2560 22:09 น.    เข้าชม 2026

ปอเนาะ : เป็นภาษามลายูปัตตานี หมายถึงสำนักสอนศาสนาอิสลาม ที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนักหรือกระท่อมเล็กๆ
ความสำคัญของสถาบันการศึกษาปอเนาะ
"ปอเนาะ คือ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรู้ และความประพฤติที่ดีงาม ในการดำรงชีพ อย่างสันติสุข และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ"

ความคิดเห็น