วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ขยายเวลาอยู่ในราชอาณาจักรไทยของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ

 28 มิ.ย. 2560 22:38 น.    เข้าชม 2141

เดิมหมดอายุ
วันที่ 31 มกราคม 2560
ขยายออกถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
บุตรแรงงานต่างด้าว อายุไม่เกิน 18 ปี
หมดอายุ 22 กันยายน 2560

ความคิดเห็น