วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประเพณีอาซูรอ ประเพณีชาวไทยมุสลิม

 28 มิ.ย. 2560 23:10 น.    เข้าชม 2849

ขั้นตอนของพิธีกรรม
1. เจ้าภาพประกาศเชิญชวนนัดหมายให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีการกวนข้าวอาซูรอกันที่ไหน เมื่อใด
2. ชาวบ้านนำอาหารดิบ เช้น เผือกมัน ฟักทอง มะละกอ กล้วย ข้าวสาร ถั่วฯลฯ มารวมกัน
3. หั่นส่วนผสมต่างๆที่ชาวบ้านเตรียมมาเป็นชิ้นเล็กๆ
4. ชาวบ้านช่วยกันกวนส่วนผสมต่างๆด้วยไม้พายจนกระทั่งทุกอย่างเปื่อยยุ่ยจนเป็นเนื้อเดียวกัน
5. เมื่อขนมแห้งดีตัดเป็นชิ้นๆแล้วแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่มาร่วมงาน

ความคิดเห็น