วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

6 คำกล่าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องการแก้ไขปัญหา จชต.

 13 ก.ค. 2565 20:18 น.    เข้าชม 787

ความคิดเห็น