วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

ของดีเมืองนราธิวาส

 28 มิ.ย. 2560 23:14 น.    เข้าชม 4560

- ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง
- เรือกอและจำลอง
- ลองกอง
- ข้าวยำใบพันสมอหรือข้าวยำนราธิวาส
- ปลากุเลาเค็ม
- ผ้าบาติก

ความคิดเห็น