วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หยุด ความรุนแรงวันเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ภายใต้ "เข้าพรรษาสันติ-ปลอดภัย ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้"

 10 ส.ค. 2565 11:10 น.    เข้าชม 328

ความคิดเห็น