วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง

 16 ก.ย. 2565 13:42 น.    เข้าชม 219

ความคิดเห็น