วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563

หมอเดินเท้า ให้บริการทางการแพทย์

 30 มิ.ย. 2560 18:15 น.    เข้าชม 1547

ให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการตามสถานพยาบาลได้ด้วยตนเองเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ความคิดเห็น