วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

"แม้แต่ในคัมภีร์อัลกุรอานยังบอกชัดว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ ชาติ และเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจและรู้จักกันและกัน ในหลักสูตรการสอนศาสนาอิสลามก็สอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตอนนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้มั่นใจว่าเราต้องอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชาติและโลกที่สันติ"

 3 ก.ค. 2560 18:10 น.    เข้าชม 3631

"แม้แต่ในคัมภีร์อัลกุรอานยังบอกชัดว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ ชาติ และเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจและรู้จักกันและกัน ในหลักสูตรการสอนศาสนาอิสลามก็สอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตอนนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่เราต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้มั่นใจว่าเราต้องอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างชาติและโลกที่สันติ"

ดร.นาซารุดดิน มัต อิซา
ประธานคณะกรรมการและหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)
ของมูลนิธิโกลบอล มูฟเมนท์ ออฟ เดอะ โมเดอเรทส์ (จีเอ็มเอ็ม) ของมาเลเซีย

ความคิดเห็น