วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

มัสยิดกลางปัตตานี

 3 ก.ค. 2560 18:44 น.    เข้าชม 2378

มัสยิดกลางปัตตานี ถนนยะรัง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มัสยิดกลางปัตตานี เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดของประเทศไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2497 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก รูปทรงคล้ายกับ "ทัชมาฮาล" ประเทศอินเดีย มัสยิดกลางแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง 9 ปี มีการตกแต่งอย่างงดงาม

ความคิดเห็น