วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบ โรงเรียนพระดาบส

 11 ก.ค. 2560 18:32 น.    เข้าชม 1682

ความคิดเห็น