วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

"ตารีกีปัส" คำว่า ตารี แปลว่า รำ คำว่า กีปัส แปลว่า พัด

 11 ก.ค. 2560 18:54 น.    เข้าชม 4487

"ระบำตารีกีปัส" เป็นระบำที่ต้องอาศัยพัดเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นการแสดงที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น