วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านป่าตาเขียว จ.ปัตตานี

 14 ก.ค. 2560 22:02 น.    เข้าชม 2630

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพและแหล่งจ้างงานให้กับเกษตรได้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง โดยมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม กวาง โคที่มาจากโครงการไถ่ชีวิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและกิจกรรมด้านพืชเศรษฐกิจ

ความคิดเห็น