วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ป่าพรุโต๊ะแดง

 18 ก.ค. 2560 19:46 น.    เข้าชม 2375

ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

ความคิดเห็น