วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

"เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันในโอกาสต่างๆ ปัจจุบันรัฐบาลได้ตั้ง ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการเชื่อมโยงรัฐบาลและกระทรวงต่างๆในส่วนกลาง ที่มีงบประมาณกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น"

 18 ก.ค. 2560 19:48 น.    เข้าชม 1781

ความคิดเห็น