วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้แสวงบุญฮัจญ์

 30 ก.ค. 2560 23:31 น.    เข้าชม 1460

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยบริษัทการบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินประเภทเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 12 ปี 

ความคิดเห็น