วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

การแสวงบุญ

 2 ส.ค. 2560 18:10 น.    เข้าชม 1432

รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนทุกศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปประกอบศาสนกิจต่างประเทศอย่างเท่าเทียม

ความคิดเห็น