วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

"...เราจะมี ท่าอากาศยานเบตง เพิ่มขึ้น และมีการยกระดับ สนามบินอู่ตะเภา สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น ราว 3 แสนเที่ยวบินต่อปี และรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ราว 60 ล้านคนต่อปี..."

 17 ส.ค. 2560 20:31 น.    เข้าชม 1419

ความคิดเห็น