วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรม "พอเพียง เพียงพอ สานต่อที่พ่อทำ"

 4 ก.ย. 2560 20:10 น.    เข้าชม 2722

ความคิดเห็น