วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564

พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 การจัดชื้อจัดจ้าง วิธีการจัดชื้อจัดจ้าง 3 วิธี

 8 ก.ย. 2560 22:51 น.    เข้าชม 2077

ความคิดเห็น