วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โคงการประชารัฐ "จิตอาสาญานันบารู"

 8 ก.ย. 2560 23:44 น.    เข้าชม 1181

ความคิดเห็น