วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐในระดับผู้บังคับการหน่วย

 8 ก.ย. 2560 23:45 น.    เข้าชม 1260

ความคิดเห็น