วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การจัด กิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงในระดับอำเภอ

 8 ก.ย. 2560 23:52 น.    เข้าชม 1537

ความคิดเห็น