วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563

การถือศีลอดแบบสมัครใจ ชายหญิงมุสลิมถือศีลอดในวันอื่นๆ นอกเดือนรอมฎอน ทำแล้วได้บุญ ถ้าไม่ทำก็ไม่ถือว่าเป็นบาป แต่ส่งเสริมให้ทำ

 12 ก.ย. 2560 18:15 น.    เข้าชม 4054

ความคิดเห็น