วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ปัตตานีจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

 12 ก.ย. 2560 19:42 น.    เข้าชม 1669

ความคิดเห็น