วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564

โครงการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลและมีข้อจำกัด ในการมารับบริการทางการแพทย์ และขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้

 12 ก.ย. 2560 19:45 น.    เข้าชม 1914

ความคิดเห็น