วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562

โครงการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลและมีข้อจำกัด ในการมารับบริการทางการแพทย์ และขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้

 12 ก.ย. 2560 19:45 น.    เข้าชม 1161

ความคิดเห็น